[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Pol\u00edtica de privacitat<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>&nbsp;<strong>PROTECCI&Oacute; DE DADES<\/strong><\/p>\r\n<p>Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. MARENMAR es compromet a tractar les dades de car&agrave;cter personal dels usuaris de conformitat amb l'establert en la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de car&agrave;cter personal de l'usuari a les quals tingui acc&eacute;s com a conseq&uuml;&egrave;ncia de la seva navegaci&oacute; en el lloc web. Respecte de les dades esmentades podr&agrave; exercir els drets d'acc&eacute;s, rectificaci&oacute; i cancel&middot;laci&oacute; en els termes establerts en la llei org&agrave;nica mitjan&ccedil;ant una comunicaci&oacute; dirigida a:<\/p>\r\n<p>MARENMAR SERVEIS EMPRESARIALS S.L.<\/p>\r\n<p>CIF. B65789786<\/p>\r\n<p>Calle&nbsp;Rosell&oacute;, 64-66 1&ordm; 1&ordf;<\/p>\r\n<p>08029&nbsp;&nbsp; Barcelona<\/p>\r\n<p>Tel.&nbsp;934 106 982<\/p>\r\n<p><a href=\"mailto:josepmorell@marenmar.com\">josepmorell@marenmar.com<\/a>&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Política de privacitat

 PROTECCIÓ DE DADES

Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. MARENMAR es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb l'establert en la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l'usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web. Respecte de les dades esmentades podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a:

MARENMAR SERVEIS EMPRESARIALS S.L.

CIF. B65789786

Calle Roselló, 64-66 1º 1ª

08029   Barcelona

Tel. 934 106 982

josepmorell@marenmar.com 


Cargando datos. Un momento, por favor...